De Rotbrink; het visitekaartje voor uw bedrijf

Bedrijvenpark De Rotbrink

Zoekt u een locatie voor uw bedrijf met een goede bereikbaarheid, een uitstekende uitvalsbasis voor alle delen van de regio en een goede uitstraling ? Dit wordt in het geval van de Rotbrink bereikt door een natuurlijke omgeving met karakteristieke groenelementen en de ligging nabij de N48 en de ontsluiting op de Balkerweg.

Het bedrijvenpark De Rotbrink biedt vestigingsruimte aan regionaal gebonden bedrijven. Het terrein kent een hoge kwaliteitsstandaard wat betreft beeldkwaliteit en landschappelijke en ruimtelijk inrichting. Het bedrijvenpark is ontsloten op de Balkerweg . Hierdoor is er een snelle directe verbinding met de N48 en is het bedrijventerrein een uitstekende uitvalsbasis voor alle delen van de regio. De Balkerweg is de belangrijkste in- en uitvalsweg van Ommen en het bedrijvenpark heeft hierdoor ook een bijzondere zichtlocatie.

Het bedrijvenpark is 23 hectare groot, waarvan 18 hectare uitgeefbaar terrein. Kavels variëren in grootte van 650m2 tot ruim 14.000m2. Afhankelijk van de zonering zijn bedrijven tot maximaal milieucategorie 3b toegestaan.

De locatie

Het bedrijvenpark is gelegen in de gemeente Ommen. Een plattelandsgemeente met ca. 17.400 inwoners waar mensen met plezier wonnen, werken en recreëren. De werkgelegenheid in Ommen omvat ca. 9000 banen. De gemeente richt zich in haar ambitie vooral op behoud van lokaal gevestigde bedrijven en werving van regionaal gebonden bedrijven van buiten de gemeente die qua aard en omvang bij de gemeente passen.